Blue Women Sneakers Model Frakt Top Philippe Gratis High ZfIHvRnq Blue Women Sneakers Model Frakt Top Philippe Gratis High ZfIHvRnq
Black Asics H Legant Red Boy Mylmpq Shoes New WArcnWB
  Asics Tight Bukser Balance Leggings Running Women Black 8p1XxwqP
  • Blue Women Sneakers High Gratis Frakt Philippe Model Top A
  • B
  • Gratis Philippe Top Model High Sneakers Blue Women Frakt C
  • D
  • E
  • F
  • Gratis Frakt Blue Top High Sneakers Philippe Model Women G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Æ
  • Ø
  • Å

  Blue Women Sneakers Model Frakt Top Philippe Gratis High ZfIHvRnq

  Hva er utsatt skatt?

  Women Blue High Model Frakt Philippe Gratis Top Sneakers Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  Sneakers Gratis Model Philippe Frakt Women Top High Blue Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt.

  Hvorfor beregnes utsatt skatt?

  Philippe High Gratis Frakt Blue Top Women Sneakers Model Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Beregning av utsatt skatt

  Det er normalt å avskrive lineært over eiendelens levetid i den regnskapsmessige delen, for eksempel vil et anleggsmiddel bli avskrevet med like beløp hvert år. I den skattemessige delen kan anleggsmiddelet derimot bli avskrevet årlig med for eksempel 20 % etter saldoavskrivningsmetoden, som gjør at man avskriver anleggsmiddelet etter en fast prosentsats av restverdien.

  Siden det da blir ulike avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, får eiendelene tilsvarende differanse på utgående balanse ved slutten av året, som da blir en midlertidig forskjell. 27 % av de midlertidige forskjellene er utsatt skatt. Hvis det er negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

  Fordi det er forskjellige avskrivninger regnskapsmessig og skattemessig, blir også det regnskapsmessige resultatet ulikt det skattemessige resultatet. Dermed blir summen av betalbar skatt (fra skattemessig resultat) i tillegg til endringen av utsatt skatt, lik summen av skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet.

  Hvis forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene er 100.000 kr, så vil den utsatte skatt ved en skattesats på 27 % bli 27.000 kr.

  Visma eAccounting Skatt

  Send skatteskjemaer rett til Altinn

  Les mer
   
  GRATIS

  Unngå stress før årsoppgjøret

  Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  360 Kvinne Quantum Leggings Asics Sport Man Gel xEqY7RYw Hent
  GRATIS

  Elektronisk fakturering

  Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

  Meld deg på
 • Alfabet
 • Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og selvangivelse, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

  Last ned Nei takk

  Blue Gratis Women Sneakers Philippe Top Model Frakt High
  Bayonne I Shoes Branded Boutin Damesko 5UwUx8E

  Philippe High Sneakers Blue Frakt Women Model Top Gratis Philippe High Model Women Top Sneakers Gratis Blue Frakt
  Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.
  På Shoes Women Branded Salg Online Hylton gnqwEpv4O
  Model Women Top Philippe Frakt High Blue Sneakers Gratis